Jak objednat kamna?


1. S jakým předstihem oslovit kamnáře?

 • Starší domy: nejlépe rok až dva před zamýšlenou stavbou kamen, kvůli obvyklé vytíženosti.
 • Novostavby: ideálně ve fázi přípravy projektu domu, aby jej bylo možné kamnům uzpůsobit.

2. Podle čeho vybrat kamnáře?

 • Podle stylu. Kamnářství je umělecké řemeslo. Vkus a estetika klienta a kamnáře by měly být sladěny na podobných vlnách.
 • Podle specializace. Řemeslo je obsáhlé, a pro nejvyšší možnou kvalitu je dobré se zaměřovat jen na určité konstrukční typy topidel. 
 • Podle regionu? Z východních Čech určitě nepojedu stavět kamna do Aše. Sto kilometrů ovšem není žádný problém. A když jde o kouzelné prostředí památkově chráněné chalupy, jezdím i 200km :-). 
 • Podle ceny? Kamnařina je prestižním řemeslem. Kdo dělá poctivě, nemá důvod cenově podrážet konkurenci. Pokud vám finanční rozpočet nedovoluje zakázkovou stavbu, pouvažujte o továrně vyráběném topidle.

3. Předběžná konzultace

 • Je možná přes mail a telefon. K tomu potřebuji zaslat půdorysy a řezy domu, tabulku tepelných ztrát, případně další části projektové dokumentace. U starších domů stačí zjednodušený náčrtek od ruky.
 • Druhou možností je schůzka na místě budoucí stavby kamen. Schůzka trvá okolo jedné hodiny, ale často se protáhne na delší dobu.

Při schůzce (nebo na základě zaslaných podkladů) vám vysvětlím a doporučím vhodná technická řešení topidla.

Sdělím vám také přibližné cenové rozpětí doporučeného topidla. 


4. Vypracování návrhu (projektu) kamen

Rozhodnete-li se na základě předběžné konzultace pro realizaci stavby topidla, pustím se do přípravy projektu.

Obvykle je postup následující:

 • Nejprve dostanete načrtnutý předběžný návrh rozměrů a tvarů topidla, se základním popisem.
 • Postupně dolaďujeme všechny detaily. Vybereme kachle, kování, a další prvky. V této fázi se většinou ještě setkáme.
 • Po doladění předběžného návrhu zpracuji detailní projekt topidla a připravím obchodní část. Elektronicky vám zašlu potřebnou dokumentaci.

Dokumentace k zakázce obsahuje:

 • půdorysy, nárys, bokorysy, příp. zakreslení detailů
 • po domluvě i počítačovou 3D vizualizaci
 • podrobný popis a technickou specifikaci topidla, příp. zjednodušené schéma vnitřní konstrukce
 • smlouvu o dílo

Technické výkresy vnitřní konstrukce zůstávají mým vlastnictvím. Nejsou součástí dokumentace, předávané zákazníkovi.


5. Průběh stavby

 • stavba kamen trvá většinou 2 až 4 týdny, podle složitosti a velikosti
 • materiál na stavbu kamen váží celkem 1500 až 3000kg
 • je nutno počítat s tím, že jde o práci prašnou a znečisťující
 • u vzdálenějších zakázek přespávám na místě
 • po dokončení musejí kamna několik týdnů vysychat

Podrobnosti domluvíme ke každé zakázce individuálně.

Ke své práci požaduji prostředí nekuřácké a bez reprodukované hudby.


6. Platební podmínky

Cena, uvedená ve smlouvě, je pevnou cenou za kompletně provedené dílo, včetně obchodní a projektové přípravy, dopravy materiálů, a cestovného. Položkové vyúčtování, vzhledem k velkému množství prvků stavby, neprovádím.

 • První záloha 50%, min. 2 měsíce před započetím stavby kamen (pro zakázkovou výrobu materiálů)
 • Druhá záloha 25%, 5 prac.dní před započetím stavby
 • Doplatek 25%, splatnost 14 dní od dokončení díla

Platební podmínky mohou být uzpůsobeny charakteru zakázky.