JAK OBJEDNAT KAMNA?

Nežli se rozhodnete mne oslovit, přečtěte si prosím těchto pár odstavců.

1. Podle čeho vybrat kamnáře?

 • Podle stylu. Kamnářství je umělecké řemeslo. Vkus a estetika klienta a kamnáře by měly být sladěny na podobných vlnách. Vybírejte kamnáře i podle toho. Prohlédněte si ukázky staveb na webových stránkách.
 • Podle specializace. Řemeslo je obsáhlé, a pro nejvyšší možnou kvalitu je dobré se zaměřovat jen na určité konstrukční typy topidel. Přednostně se zabývám stavbou kachlových sporáků a kachlových kamen, ale také jejich omítaných variant. Občas obestavím i krbovou vložku, v podobě sálavé, akumulační, či teplovodní stavby. 
 • Podle regionu? Pro každého řemeslníka je výhodnější necestovat příliš daleko. Pokud vás však moje práce dostatečně oslovila, mohu pracovat i v jiných regionech. Podmínkou je možnost ubytování v objektu stavby, nebo v blízkém okolí.
 • Podle ceny? Kamnařina je prestižním řemeslem. Kdo dělá poctivě, nemá důvod cenově podrážet konkurenci. Pokud vám finanční rozpočet nedovoluje zakázkovou stavbu, pouvažujte o továrně vyráběném topidle, například o litinových kamnech, která vám také mohu zajistit.

2. Kdy kamnáře oslovit?

 • Starší domy: nejlépe rok před zamýšlenou stavbou kamen, kvůli obvyklé vytíženosti.
 • Novostavby: ideálně ve fázi přípravy projektu domu, aby jej bylo možné kamnům uzpůsobit.

3. Konzultační schůzka

 • Na schůzce vás seznámím s možnostmi technického i designového řešení. 
 • S sebou budu mít vzorník glazur kachlů, a pokud se domluvíme, tak i ukázky kování či konkrétních kachlů.
 • Schůzka většinou trvá okolo dvou hodin.
 • Pokud se jedná o novostavbu či stavbu ve fázi projektu, požádám vás o zaslání základní projektové dokumentace.
 • Nastíním vám zevrubné cenové rozpětí.
 • Za konzultační schůzku si účtuji poplatek 1000Kč + cestovné 10Kč/km.
Poplatek za konzultační schůzku jsem stanovil z důvodu eliminace klientů, kteří k výběru kamnáře přistupují jako k nákupu housky v supermarketu. 

4. Vypracování návrhu kamen (příprava zakázky)

Rozhodnete-li se na základě předběžné konzultace pro realizaci stavby topidla, pustím se do přípravy projektu.

Obvykle je postup následující:

 • Nejprve dostanete načrtnutý předběžný návrh rozměrů a tvarů topidla, se základním popisem.
 • Postupně dolaďujeme všechny detaily. Vybíráme kachle, kování, a další prvky. 
 • Po doladění předběžného návrhu zpracuji detailní projekt topidla a připravím obchodní část. Elektronicky vám zašlu potřebnou dokumentaci.

Dokumentace k zakázce obsahuje:

 • ručně zpracované půdorysy, nárys, bokorysy, případně zakreslení detailů
 • po domluvě možno zajistit i počítačovou 3D vizualizaci 
 • podrobný popis a technickou specifikaci topidla, případně zjednodušené schéma vnitřní konstrukce
 • smlouvu o dílo

Technické výkresy vnitřní konstrukce zůstávají mým vlastnictvím. Nejsou součástí dokumentace, předávané zákazníkovi.

Příprava zakázky je zpoplatněna dle časové náročnosti. V případě realizace bude poplatek odečten z ceny díla.

Příprava individuálně řešené zakázky tvoří 15-30% z celkového času, věnovanému realizaci díla. Ten kamnáři nikdo nedotuje. Před přípravou zakázky je klient obeznámen s rozpětím cen navrhované stavby. Zpoplatnění přípravy je tedy zcela férové. 


5. Průběh stavby

 • stavba kamen trvá 3 až 5 týdnů (někdy i déle), podle složitosti 
 • materiál na stavbu kamen váží nejčastěji mezi 1500 až 3000kg
 • je nutno počítat s tím, že jde o práci prašnou a znečisťující, po dobu stavby není možné v místnosti bydlet
 • po dokončení musejí kamna několik týdnů vysychat

Podrobnosti domluvíme ke každé zakázce individuálně.

Ke své práci požaduji prostředí nekuřácké a bez reprodukované hudby.