JAK OBJEDNAT KAMNA?


1. Podle čeho vybrat kamnáře?

 • Podle stylu. Kamnářství je umělecké řemeslo. Vkus a estetika klienta a kamnáře by měly být sladěny na podobných vlnách.
 • Podle specializace. Řemeslo je obsáhlé, a pro nejvyšší možnou kvalitu je dobré se zaměřovat jen na určité konstrukční typy topidel.
 • Podle regionu? Optimální dojezdová vzdálenost je pro mne do 40km od bydliště. Neznamená to však, že u zajímavých staveb nejsem ochoten pracovat i ve vzdálenějších krajích. 
 • Podle ceny? Kamnařina je prestižním řemeslem. Kdo dělá poctivě, nemá důvod cenově podrážet konkurenci. Pokud vám finanční rozpočet nedovoluje zakázkovou stavbu, pouvažujte o továrně vyráběném topidle.

2. Kdy kamnáře oslovit?

 • Starší domy: nejlépe rok až 1,5 roku před zamýšlenou stavbou kamen, kvůli obvyklé vytíženosti.
 • Novostavby: ideálně ve fázi přípravy projektu domu, aby jej bylo možné kamnům uzpůsobit.

3. Jaké jsou ceny kamen?

 • Každá stavěná kamna jsou zakázkovým dílem, projektovaným na míru danému prostoru a zákazníkovi. Proto prakticky nemožno nabízet je dle "ceníku", jako u sériového zboží.
 • Ceny se pohybují ve značně širokém rozpětí. Průměr cen zakázek v posledních období je okolo 280 tisíc. Složitější projekty pro vytápění více místností, anebo s kombinací několika funkcí, či designově náročné, však mohou dosahovat i půlmilionové hodnoty.
 • Nemůžete-li nebo nechcete-li investovat do pravých kachlových, zakázkově stavěných kamen, pouvažujte o některých z kvalitnějších továrně vyráběných či stavebnicových topidel. I tuto službu vám mohu, v případě volné kapacity, nabídnout.

4. Předběžná konzultace

První kontakt je nejvhodnější prostřednictvím mailu a telefonu:

 • Pokud se jedná o novostavbu, požádám vás o zaslání základní projektové dokumentace na můj mail.
 • U již stojících domů, k nimž není dokumentace, budu potřebovat alespoň orientační náčrtky půdorysu.
 • Následně si telefonicky nebo mailem upřesníme vaše požadavky a představy.
 • Nastíním vám možnosti řešení a zevrubné cenové rozpětí.

5. Vypracování návrhu kamen (příprava zakázky)

Rozhodnete-li se na základě předběžné konzultace pro realizaci stavby topidla, pustím se do přípravy projektu. Před ní, nebo v jejím průběhu, je již nutná osobní schůzka.

Obvykle je postup následující:

 • Nejprve dostanete načrtnutý předběžný návrh rozměrů a tvarů topidla, se základním popisem.
 • Postupně dolaďujeme všechny detaily. Vybereme kachle, kování, a další prvky. 
 • Po doladění předběžného návrhu zpracuji detailní projekt topidla a připravím obchodní část. Elektronicky vám zašlu potřebnou dokumentaci.

Dokumentace k zakázce obsahuje:

 • ručně zpracované půdorysy, nárys, bokorysy, případně zakreslení detailů
 • po domluvě možno zajistit i počítačovou 3D vizualizaci 
 • podrobný popis a technickou specifikaci topidla, případně zjednodušené schéma vnitřní konstrukce
 • smlouvu o dílo

Technické výkresy vnitřní konstrukce zůstávají mým vlastnictvím. Nejsou součástí dokumentace, předávané zákazníkovi.

Příprava zakázky je zpoplatněna. V případě realizace bude poplatek odečten z ceny díla.


6. Průběh stavby

 • stavba kamen trvá většinou 2 až 5 týdnů (někdy i déle), podle složitosti a velikosti
 • materiál na stavbu kamen váží nejčastěji mezi 1500 až 3000kg
 • je nutno počítat s tím, že jde o práci prašnou a znečisťující
 • u vzdálenějších zakázek přespávám na místě
 • po dokončení musejí kamna několik týdnů vysychat

Podrobnosti domluvíme ke každé zakázce individuálně.

Ke své práci požaduji prostředí nekuřácké a bez reprodukované hudby.


7. Platební podmínky

Cena, uvedená ve smlouvě, je cenou za kompletně provedené dílo, včetně projektové a obchodní přípravy, dopravy materiálů, a cestovného. Položkové vyúčtování, vzhledem k velkému množství prvků stavby, neprovádím. U konstrukčně náročných řešení (např. hypokausty do více místností) si vyhrazuji právo doúčtovat podle skutečné časové a materiálové náročnosti.

 • První záloha 50%, min. 5 měsíců před započetím stavby kamen (pro zakázkovou výrobu materiálů)
 • Druhá záloha 25%, před započetím stavby
 • Doplatek 25%, splatnost 14 dní od dokončení díla

Platební podmínky mohou být uzpůsobeny charakteru zakázky.