Jak objednat kamna?

1. S jakým předstihem oslovit kamnáře?

Starší domy:

 • První kontakt doporučuji ideálně s ročním předstihem, kvůli obvyklé vytíženosti.

Novostavby:

 • Nejvhodnější je začít řešit společně s projektem domu, aby jej bylo možné kamnům uzpůsobit.

2. Předběžná konzultace

 • Můžeme řešit přes mail a telefon. K tomu potřebuji zaslat půdorysy a řezy domu, tabulku tepelných ztrát, případně další části projektové dokumentace. U starších domů stačí zjednodušený náčrtek od ruky.
 • Druhou možností je schůzka na místě budoucí stavby kamen. Schůzka většinou trvá okolo jedné hodiny, ale často se protáhne i na delší dobu. Za návštěvu si účtuji cestovné 10 Kč za kilometr + paušální poplatek 500 Kč.

Na základě dodaných podkladů, nebo mého zaměření prostorů vám vysvětlím a doporučím vhodná technická řešení topidla. Sdělím vám také přibližné cenové rozpětí doporučeného topidla.

3. Vypracování návrhu (projektu) kamen

Rozhodnete-li se na základě předběžné konzultace pro realizaci stavby topidla, pustím se do přípravy projektu.  Obvykle je postup následující:

 • Nejprve dostanete načrtnutý předběžný návrh rozměrů a tvarů topidla, se základním popisem. 
 • Postupně dolaďujeme všechny detaily. Vybereme kachle, kování, a další prvky. V této fázi se většinou ještě potkáme, minimálně jednou, na stavbě nebo u mne. Pokud vybraný vzorek kachle nemám k dispozici, nechám zhotovit. Případně můžete i využít návštěvu vzorkoven výrobců. 
 • Po doladění předběžného návrhu a výběru prvků zpracuji detailní projekt topidla a připravím obchodní část. Elektronicky vám zašlu  potřebnou dokumentaci.

Dokumentace k zakázce obsahuje:

 • půdorysy, nárys, bokorysy, zakreslení detailů
 • po domluvě i počítačovou 3D vizualizaci 
 • podrobný popis a technickou specifikaci topidla, příp. zjednodušené schéma vnitřní konstrukce 
 • smlouvu o dílo 

Technické výkresy vnitřní konstrukce zůstávají mým vlastnictvím. Nejsou součástí dokumentace, předávané zákazníkovi.

Poplatek za projektové a přípravné práce činí 5.000 až 10.000 Kč, podle typu stavby.

4. Ceny zakázkových staveb kamen

Vzhledem k obrovské variabilitě staveb (co kamna, to originál), nelze sepsat klasický ceník. V posledním období se ceny většinou pohybovaly mezi 170.000 až 280.000 Kč.

5. Platební podmínky

Cena, uvedená ve smlouvě, je pevnou cenou za kompletně provedené dílo, včetně obchodní a projektové přípravy, dopravy materiálů, a cestovného.  Položkové vyúčtování, vzhledem k velkému množství prvků stavby, neprovádím.

1) První záloha:

 • 50% z celk. ceny
 • minimálně 2 měsíce před započetím stavby kamen (pro zakázkovou výrobu materiálů)

2) Druhá záloha:

 • 25% z celk. ceny 
 • minimálně 5 prac.dní před započetím stavby

3) Doplatek:

 • 25% z celk. ceny
 • splatnost 14 dní od dokončení díla