JAK OBJEDNAT KAMNA? 

Před prvním kontaktem je žádoucí seznámit se s tím, jak vybírat kamnáře, v jakém rozpětí se mohou pohybovat ceny, a jak probíhá postupně celý proces zakázky.

Podle čeho vybrat kamnáře?

 • Podle stylu. Kamnářství je umělecké řemeslo. Vkus a estetika klienta a kamnáře by měly být sladěny na podobných vlnách. Vybírejte kamnáře i podle toho. 
 • Podle specializace. Zaměřuji se na topidla akumulační sálavá a teplovodní. Neprovádím teplovzdušné stavby, venkovních kuchyně, a "omítnuté bedny". 
 • Podle regionu? Přednostně pracuji v okruhu do 40km. Mohu pracovat i v jiných regionech, jde-li o historicky hodnotnou budovu, vyžadující citlivý přístup při návrhu topidla.
 • Podle ceny? Pokud pro vás není důležitý osobní přístup, důraz na estetiku a maximální kvalitu, pak můžete nalézt levnější kamnáře, kteří k práci přistupují "sériověji".

CENÍK KAMEN

Individuální stavbu kamen nelze srovnávat s "metrážními" řemesly, ani s průmyslovou sériovou výrobou topidel. Každá zakázka je jedinečná - projektovaná na míru prostoru i zákazníkovi - a proto ceník nemůže existovat. To přece platí o všech zakázkových a uměleckých řemeslech. 

Pro zevrubnou představu uvádím přibližné ceny, od nichž lze zrealizovat jednotlivé typy staveb ve vysoké kvalitě. 

a) kachlový sporák s kobkou

 • kachlový sporák lehký, na litinových nohách: od 150 tis.
 • kachlový sporák polotěžký: od 200 tis.
 • kachlový sporák akumulační (s tahovým systémem v soklu): od 250 tis.
 • kachlový sporák s ležením: nevytápěné od 250 tis., nebo vytápěné od 300 tis. 

b) kachlová kamna

 • kachlová sloupová kamna lehká až polotěžká: od 200 tis.
 • kachlová akumulační kamna polotěžká a těžká: od 300 tis., nebo omítaná od 250 tis.
 • akumulační kamna s přistavěným stolovým sporákem: plus 100 tis.

c) teplovodní topidla

 • kachlový sporák s teplovodním výměníkem: od 270 tis. 
 • kachlová krbová obestavba s teplovodním výměníkem: od 300 tis.
 • kachlová akumulační kamna s teplovodním výměníkem: od 350 tis.

Platební podmínky

 • První záloha 50%, min. 5 měsíců před započetím stavby kamen (pro zakázkovou výrobu materiálů) 
 • Druhá záloha 25%, před započetím stavby
 • Doplatek 25%, splatnost 14 dní od dokončení díla

Platební podmínky mohou být uzpůsobeny charakteru zakázky a výrobním termínům dodavatelů.

PŘÍPRAVA A PRŮBĚH ZAKÁZKY

První kontakt doporučuji nejlépe rok před zamýšlenou stavbou kamen, a to kvůli obvyklé vytíženosti. 

U novostaveb je žádoucí začít kamna řešit již ve fázi přípravy projektu domu, abychom mohli vhodně přizpůsobit projekt domu budoucím kamnům! Samotný projekt stavby domu totiž neřeší detailní návrh topidla a k tomu vztažené nutné požadavky na přilehlé stavební konstrukce domu.

1. Konzultační schůzka

 • Na schůzce vás seznámím s možnostmi technického i designového řešení. 
 • S sebou budu mít vzorník glazur kachlů, a pokud se domluvíme, tak i ukázky kování či konkrétních kachlů.
 • Schůzka většinou trvá okolo dvou hodin.
 • Pokud se jedná o novostavbu či stavbu ve fázi projektu, požádám vás o zaslání základní projektové dokumentace.
 • Nastíním vám zevrubné cenové rozpětí.
 • Za konzultační schůzku si účtuji poplatek 1000Kč + cestovné 10Kč/km.
Poplatek za konzultační schůzku jsem stanovil z důvodu eliminace klientů, kteří k výběru kamnáře přistupují jako k nákupu housky v supermarketu. 

2. Vypracování návrhu kamen (příprava zakázky)

Rozhodnete-li se na základě předběžné konzultace pro realizaci stavby topidla, pustím se do přípravy projektu.

Obvykle je postup následující:

 • Nejprve dostanete načrtnutý předběžný návrh rozměrů a tvarů topidla, se základním popisem.
 • Postupně dolaďujeme všechny detaily. Vybíráme kachle, kování, a další prvky. 
 • Po doladění předběžného návrhu zpracuji detailní projekt topidla a připravím obchodní část. Elektronicky vám zašlu potřebnou dokumentaci.

Dokumentace k zakázce obsahuje:

 • ručně zpracované půdorysy, nárys, bokorysy, případně zakreslení detailů
 • po domluvě možno zajistit i počítačovou 3D vizualizaci včetně zobrazení vybavení interiéru
 • podrobný popis a technickou specifikaci topidla
 • smlouvu o dílo

Technické výkresy vnitřní konstrukce zůstávají mým vlastnictvím. Nejsou součástí dokumentace, předávané zákazníkovi.

Příprava zakázky je zpoplatněna dle časové náročnosti. V případě realizace bude poplatek odečten z ceny díla.

Příprava individuálně řešené zakázky tvoří 15-30% z celkového času, věnovanému realizaci díla. Ten kamnáři nikdo nedotuje. Před přípravou zakázky je klient obeznámen s rozpětím cen navrhované stavby. Zpoplatnění přípravy je tedy zcela férové. 


3. Průběh stavby

 • stavba kamen trvá většinou 4 až 5 týdnů (někdy i déle), podle složitosti 
 • materiál na stavbu kamen váží nejčastěji mezi 1500 až 3000kg
 • je nutno počítat s tím, že jde o práci prašnou a znečisťující, po dobu stavby není možné v místnosti bydlet
 • po dokončení musejí kamna několik týdnů vysychat

Podrobnosti domluvíme ke každé zakázce individuálně.

Ke své práci požaduji prostředí nekuřácké a bez reprodukované hudby.