JAK SPRÁVNĚ TOPIT?

Ke každému typu topidla je potřeba mírně či více odlišného přístupu, se kterým vás při předání díla seznámím. 

Základní a všeobecné principy správného topení jsou:

 • odpovídající palivo
 • dostatečně vyschlé dřevo

 • odpovídající příprava dřeva

 • správné rozdělávání ohně
 • dostatečný zdroj vzduchu

 • přiměřená regulace vzduchu

Odpovídající palivo

 • Topidla, která stavím, jsou určena pouze pro spalování čistého dřeva nebo dřevních briket. Je zakázáno spalovat dřevo, ošetřené barvami a laky, dále dřevotřísku, OSB desky a podobné uměle lepené materiály. Doufám, že spalování odpadků nemusím pro většinu lidí zmiňovat!
 • Všeobecně platí, že měkké dřevo (u nás nejčastěji smrkové) hoří delším plamenem a rychleji. To je vhodné zejména na roztápění, v jakémkoli typu topidla. Měkké dřevo je ideální na vaření a pečení ve sporácích.
 • Tvrdé dřevo (nejčastěji buk) hoří pomaleji a kratším plamenem. Tyto vlastnosti lze využít u neakumulačních topidel, abychom prodloužili interval přikládání (krbová kamna, teplovodní krby, sálavé krby). 

Kromě uvedeného je v zásadě jedno, zda topíte měkkým či tvrdým dřevem. Ve výsledku z jednoho kilogramu dřeva získáte stejné množství tepla, ať je z jakéhokoli stromu. Rozdíl je jen v tom objemu - u měkkého potřebujete pro stejnou hmotnost větší hromadu.


Dostatečně vyschlé dřevo

Není-li dřevo dostatečně suché, obrovský poměr energie z hoření je vyplýtván na odpařování vody. Vlhké dřevo znamená výrazně menší získanou energie a plýtvání vašimi penězi, ničení ovzduší a zdraví vás i vašich potomků či sousedů, a také zkrácení životnosti topidla a komína.

 • Dodržujte maximální vlhkost dřeva 20%!
 • Dosáhnete toho sušením rozštípnutých polen po dobu 2 let, na místě chráněném před deštěm a větraném. Tato doba se může lišit dle typu dřeva i polohy skladu dřeva. U smrkového dřeva, těženého v zimě, či ze stromů napadených kůrovcem, může stačit pouhá jedna sezóna sušení. U tvrdého listnatého dřeva někdy naopak někdy nemusí stačit ani 2 roky.
 • Vlhkost měříme vlhkoměrem. Dá se pořídit řádově od 500Kč. Neměříme na povrchu, ale až po rozštípnutí uprostřed hmoty dřeva.

Odpovídající příprava dřeva

 • Dřevo musí být vhodné délky - násilným cpaním delších kusů můžete poškodit topeniště nebo dvířka.
 • Dřevo musí být vždy rozštípnuté. Kuláče hůře prohořívají, a může docházet k podobným jevům, jako při vlhkém dřevě. Výjimkou mohou být opravdu slabé větve, pod 5cm v průměru, za podmínky řádného vysušení.
 • Skládání dřeva do topeniště by se mělo provádět způsobem, aby mezi jednotlivými kusy dřeva byl dostatek mezer pro vzduch. Je to spíše otázka osobní zkušenosti a cviku. U malých topenišť, konstruovaných pro malou dávku dřeva (např. sporáky na vaření) to nemusí být takový problém. Ale u velkých akumulačních kamnových topenišť je nutno dbát na rozložení vrstev střídavě do kříže.

Správné rozdělávání ohně

 • Pro podpalování doporučuji podpalovače ze smotků dřevité vlny - dají se běžně koupit, případně mohu dodat. Noviny nejsou vhodné, a už vůbec ne barevné letáky a časopisy!
 • U topidel, určených pro malé dávky drobnějšího dřeva, zvláště v případech, kdy jde o topeniště s roštem, lze oheň rozdělávat zažitějším způsobem, to znamená podpalováním zespoda. 
 • U topidel s prostornějším topeništěm, určeným pro větší dávku dřeva, zásadně podpalujte shora! Vespod naskládejte rozštípnutá polena v několika vzájemně překřížených vrstvách, na ně pak položte podpalovač z dřevité vlny, a přes něj menší množství drobnějších polínek. V případě potřeby použijte ještě mezivrstvu středně naštípaných polínek.

Dostatečný zdroj vzduchu

 • Jeden kilogram dřeva spotřebuje pro hoření přibližně deset metrů krychlových vzduchu! 
 • Vezmeme-li v úvahu běžně velkou místnost (5x4xv.2,5m), pak veškerý vzduch z této místnosti bude spotřebován shořením pouhých 5kg dřeva!
 • Co to znamená? Při topení musíte ve vhodných intervalech větrat. Výmluva na stará netěsná okna nepomůže, to bývá z mé osobní zkušenosti nedostačující. 
 • Pokud je pro vás větrání nepohodlné, je řešením externí přívodu vzduchu přímo do kamen.

Pozn.: Dospělý člověk spotřebuje za hodinu 15-25m3 vzduchu. To znamená, že dva lidé vydýchají za pouhou hodinu vzduch z běžně velké místnosti. Větrání je tedy žádoucí i pro vaše zdraví.


Přiměřená regulace vzduchu

V českých zemích je, žel, zažitý typ topení: naložit co nejtlustší polena, přiškrtit maximálně vzduch, a radovat se, že nemusíme delší dobu přikládat. To je naprosto špatně! 

 • Tímto způsobem radikálně snižujete účinnost, tj. z jednotky dřeva získáte méně tepla = plýtváte svými penězi.
 • Tímto způsobem radikálně zhoršujete emise = ničíte zdraví a planetu sobě a vašim potomkům.
 • Tímto způsobem způsobujete kondenzaci a dehtování ve spalinových cestách = snižujete životnost topidla a komína. 

Pro hoření kvalitní, maximálně účinné a s co nejnižšími emisemi je nutné, aby dřevo hořelo při dostatečně otevřeném přívodu vzduchu. 

Množství přiváděného vzduchu je u každého topidla individuální, ale všeobecně platí, že v topeništi by měl být živý plamen, bez viditelného kouře. 


Topení dřevem vyžaduje jistou zručnost a schopnost porozumět ohni, ať už na základě fyziky či vrozenou intuicí. V digitálním světě absolutního odtržení od těchto dříve přirozených činností to však může být pro někoho problém. Před rozhodnutím nechat si postavit kamna proto dobře zvažte, zda nejste zrovna vy tento moderní "mimoň".