O KAMNÁŘI

Kamnářské řemeslo provozuji jako samostatný živnostník od roku 2016. 

Řemeslu jsem se vyučil na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě, v rámci programu vzdělávání dospělých. Ten byl školou zaveden zejména z důvodu nezájmu mladé generace o tradiční řemeslo. Díky možnosti vzdělávání dospělých mohou rozvíjet tradiční řemeslo alespoň lidé středního věku. Mnoho dnešních kamnářů se k řemeslu dostalo právě touto cestou, když usoudili, že jejich předchozí profese je nenaplňuje.

V minulosti jsem pracoval ve více profesích, nejdéle jako výrobní technik v menší firmě.

V letech 2016 až 2022 jsem většinu zakázek realizoval v širším okolí Orlických hor, kde jsme v té době žili.

Na jaře 2022 jsme se společně se ženou vrátili do regionu, který je nám citově bližší, k městu Hlinsku.

Oblast mé nynější působnosti je přibližně vymezena městy Chrudim - Třemošnice - Chotěboř - Přibyslav - Žďár nad Sázavou - Jimramov - Polička - Litomyšl - Vysoké Mýto. V případě zajímavé zakázky mohu pracovat i mimo tento region.

Kamnářské řemeslo má mnoho podob.

K práci kamnáře lze přistupovat jako k běžnému řemeslu, u nějž je na prvém místě funkčnost, a na druhém cena. A často až někde na posledním místě estetika. Protože - přiznejme si - značná část zákazníků považuje za krásná jakákoliv kamna, hlavně když jsou kachlová.

Pokud tento pohled nesdílíte, a vaše požadavky na estetiku jsou náročnější, pak jste na správném místě.


Ke kamnařině přistupuji jako k řemeslu uměleckému.

Na trhu je obrovské množství vzorů i barev kachlů, a ne vždy s nimi kamnáři pracují s citem. Návrh designu topidla je totiž složitější proces. Má-li vzniknout esteticky hodnotná stavba, nelze nakreslit tvar topidla, a říci jednoduše zákazníkům: vyberte si kachle a kování, jaké chcete. To je pro kamnáře méně pracné a velmi rychlé.

Pro skutečně krásné dílo by měl kamnář zákazníky vhodným způsobem směřovat ve výběru. Přistupujeme-li k návrhu kamen tímto způsobem, návrh podoby díla se pak může rodit i delší čas. Kamna vám budou dělat společnost celý život. Vyplatí se důkladně promyslet, jak bude vypadat "srdce vaší domácnosti".

Snažím se jít v řemesle touto cestou, a navrhovat kvalitní a originální design.


Citlivě navracím zavrhnutou historii.

V dřívějších dobách byla ručně stavěná kamna v každém venkovském stavení. Tehdejší život byl fyzicky náročnější, avšak lidé byli soběstačnější. K tomu, aby si uchystali jídlo a v zimě měli teplo, jim stačilo dříví z nejbližšího lesa. Pokrok přinesl nejprve uhlí, a pak plyn s elektřinou. Tradiční kamna byla generacemi 20.století likvidována a končila na skládkách odpadu. Venkovským chalupám bylo bezcitně vyrváno jejich srdce. Fosilní zdroje přinesly pohodlí, avšak také ztrátu nezávislosti.

V posledních desítiletích došlo k pozitivnímu obratu, a mnoho vlastníků historických usedlostí, domů a chalup, znovu-objevuje výhody tradičních, poctivě ručně stavěných kamen. Aby kamna byla skutečným znovuzrozením zaniklého, musíme k této práci přistupovat velmi citlivě a inspirovat se zkušenostmi a zvyklostmi generací minulých staletí.

Mým úkolem je vracet chalupám a statkům jejich žhavé srdce, a respektovat tradice a estetiku našich předků.


Ctím tradiční řemeslné postupy.

Narozdíl od dnes převažující většiny českých kamnářů stále udržuji tradiční řemeslnou technologii stavby kachlů tzv. "na hlínu". Tento postup používali kamnáři v předchozích staletích, kdy ještě neznali průmyslově vyráběná pojiva. Používali jílovitou hlínu, smíchanou s vhodným ostřivem. Tedy suroviny čistě přírodní, které získávali z místních zdrojů. V této tradici pokračuji, jen s tím rozdílem, že si jíl a písek nedoluji sám, ale nakupuji.

Kamna z kachlů, spojovaných kamnářskou hlínou, je možné i po mnoha desítkách let provozu snadno rozebrat, a provést jejich generální rekonstrukci, s výměnou již dosloužilých prvků. 

Je však nutno podotknout, že stavba kamen "postaru" je o dosti časově náročnější. Větší část kamnářů proto pro urychlení práce používá rychletuhnoucí žáruvzdorná lepidla, v kamnářském slangu zvaná "hafťák". Kachle, slepené hafťákem ovšem rozeberete pouze sbíječkou. 

U některých moderních konstrukcí, kde to technologie vyžaduje, používám hafťák také. 

U tradičních kachlových kamen a sporáků pracuji zásadně s kamnářskou hlínou.


Využívám vynálezy nové doby.

Někteří lidé se mohou domnívat, že topení v kachlových kamnech je neekologické a neefektivní. Opak je však pravdou! Ačkoliv kamnářské řemeslo u nás v socialistické epoše téměř zaniklo, za našimi jižními a západními hranicemi se úspěšně rozvíjelo. Od roku 1989 už jsme s Rakušany a Němci srovnali krok, a běžně stavíme kamna s obrovskou účinností, převyšující 80%.

Moderní konstrukční prvky na jedné straně silně zvyšují účinnost spalování, a na straně druhé razantně snižují škodlivé částice vypouštěné do ovzduší na naprosté minimum, zcela v souladu s přísnými normami EU. 

Patřím mezi kamnáře, kteří moderní konstrukční prvky prosazují i do tak tradičních topidel, jako jsou kachlové sporáky.