Kamnář Leoš Rožnovský

TRADIČNĚ i ORIGINÁLNĚ.

  • Řemeslnou živnost kamnářskou provozuji od roku 2016.
  • Navrhnu a postavím topidlo, nejvhodnější vašemu obydlí a životnímu stylu.
  • Bydlím v malé vesnici v okrese Chrudim.
  • Pracuji také v sousedních okresech Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Pardubice. 
  • Zakázky v historických domech přijímám v omezené míře i ve vzdálenějších krajích.

Kamnařinou jsem se začal živit až po čtyřicítce, když jsem si doplnil odborné vzdělání. Předcházely tomu vlastní amatérské stavby kamen. Do té doby jsem pracoval v jiných profesích, od dělníka ve výrobě po vedoucího technické přípravy výroby. Kamnařina mne baví, protože vnáším do lidských domovů prvek pomalejšího života minulých časů, a zároveň jejich obytný prostor esteticky významně obohacuji. Žijeme s ženou ve starém vesnickém domě, jehož historie začíná v 18.století a postupně jej s úctou k minulosti obnovujeme. Životní energii čerpám při každodenních tichých procházkách lesy nebo krajinou.

TŘI ZÁSADY MÉHO PŘÍSTUPU K ŘEMESLU

1. UMĚLECKÉ ŘEMESLO

Ke kamnařině přistupuji jako k uměleckému řemeslu. Návrhu designu věnuji maximální péči. Vyhýbám se nevkusné přezdobenosti, navrhuji topidla spíše střídmější a elegantní. Snažím se, aby každá stavba byla jedinečným originálem. Nevyhýbám se ani "odvážnějším" estetickým řešením.

2. TRADIČNÍ POSTUPY

U tradičních typů topidel udržuji historické řemeslné postupy, ačkoliv je to pracnější a zdlouhavější. Kamnářskou hlínu, coby pojivo kachlů, upřednostňují zejména vlastníci historických nemovitostí, a také lidé se vztahem k trvalé udržitelnosti.

3. PRECIZNÍ PRÁCE

Mou silnou stránkou není rychlost, ale kvalita práce. Precizně stavím i útroby kamen, které nejsou ve výsledku viditelné. Používám výhradně kvalitní materiály. Kamna mnou postavená nejsou spotřební zboží. Budou sloužit několika generacím.


Dobře zkonstruovaná kamna + kvalitně připravené dřevo + zodpovědná obsluha

= nejekologičtější a nejekonomičtější topení.