Foto: Česká televize, Dovolená v éře páry. Zděná kuchyňská kamna jsem v roce 2017 postavil pro účely natáčení, kdy po dobu dvou měsíců byla jediným zdrojem energie na přípravu stravy patnácti účastníků historické docu-reality.

  • Zaměřuji se zejména na topidla tradičního vzhledu ve venkovských chalupách
  • Upřednostňuji historický způsob spojování kachlů kamnářskou hlínou
  • Občas postavím i kamna originálního designu do novodobých domů
  • V návrzích staveb uplatňuji střídmost a čistotu stylu
  • Přípravě každého projektu věnuji maximální péči technickou, výtvarnou i praktickou
  • Mám odborné vzdělání a živnostenské oprávnění pro kamnářské řemeslo od roku 2016