Kamnář Leoš Rožnovský

ORIGINÁLNÍ DÍLA PRO ZÁKAZNÍKY S VYŠŠÍMI ESTETICKÝMI NÁROKY

  • Kamnařinou se profesionálně zabývám od roku 2016. Řemeslu jsem se vyučil ve svých 40-ti letech, na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě.
  • Kladu důraz na silně individuální přístup při menším ročním objemu zakázek. Věnuji výrazně více času komunikaci se zákazníkem a technicko-designové přípravě projektu.
  • Specializuji se na klasicky stavěná topidla, to znamená kachlové sporáky do rekreačních domů, a těžká kachlová či omítaná kamna jakožto hlavní zdroj tepla pro trvalé bydlení
  • Mám zkušenosti i s realizacemi do památkově chráněných budov. Zajistím citlivý návrh stavby, komunikaci s památkáři a odsouhlasení stavby kamen.

Internetové stránky píši tak, aby poskytly všechny důležité informace, v podobě srozumitelné laikovi. Čtete-li neradi, a přesto máte o stavbu kamen zájem, věnujte chvilku času alespoň záložkám  "jak objednat" a "ceník kamen". 

TŘI ZÁSADY MÉHO PŘÍSTUPU K ŘEMESLU:

  • UMĚLECKÉ ŘEMESLO:  Ke kamnařině přistupuji jako k uměleckému řemeslu. Návrhu designu věnuji maximální péči. Vyhýbám se nevkusné přezdobenosti, navrhuji topidla spíše střídmější a elegantní. Snažím se, aby každá stavba byla jedinečným originálem.

  • TRADIČNÍ POSTUPY: U tradičních typů topidel udržuji historické řemeslné postupy, ačkoliv je to pracnější a zdlouhavější. Kamnářskou hlínu, coby pojivo kachlů, upřednostňují zejména vlastníci historických nemovitostí, a také lidé se vztahem k trvalé udržitelnosti.

  • PRECIZNÍ PRÁCEMou silnou stránkou není rychlost, ale kvalita práce. Precizně stavím i útroby kamen, které nejsou ve výsledku viditelné. Používám výhradně kvalitní materiály. Kamna mnou postavená nejsou spotřební zboží. Budou sloužit několika generacím.