Kamnář Leoš Rožnovský

ORIGINÁLNÍ DÍLA PRO ZÁKAZNÍKY S VYŠŠÍMI ESTETICKÝMI NÁROKY

Odbornou řemeslnou živnost provozuji od roku 2016. Kladu důraz na osobní přístup. Upřednostňuji střídmější elegantní design. Navrhnu a postavím topidlo, nejvhodnější vašim potřebám.


  • Těžká akumulační kachlová kamna / nebo kamna s vodním výměníkem - hlavní zdroj vytápění RD.
  • Tradiční kachlové sporáky - vaření, pečení, nezávislost.
  • Kachlové sporáky s výměníkem / akumulační sporáky - hlavní zdroj pro rekreační chalupy, doplňkový zdroj RD. 
  • Lehčí kachlová kamna / sálavé či akumulační kachlové krby - doplňkový zdroj RD.
  • Litinová kamna - doplňkový zdroj RD, hlavní zdroj občasně obývaných prostor.

Mám zkušenosti také s realizacemi do památkově chráněných budov. Zajistím citlivý návrh stavby, komunikaci s památkáři a odsouhlasení stavby kamen.

(!) Internetové stránky píši tak, aby poskytly všechny důležité informace, v podobě srozumitelné laikovi. Lidé však dnes neradi čtou souvislejší texty, proto jsem připraven vše vysvětlit na osobní schůzce. Přesto vás chci požádat o chvilku času, věnovaného alespoň záložkám  "jak objednat", příprava zakázky a "ceník kamen". 

TŘI ZÁSADY MÉHO PŘÍSTUPU K ŘEMESLU:

  • UMĚLECKÉ ŘEMESLO:  Ke kamnařině přistupuji jako k uměleckému řemeslu. Návrhu designu věnuji maximální péči. Vyhýbám se nevkusné přezdobenosti, navrhuji topidla spíše střídmější a elegantní. Snažím se, aby každá stavba byla jedinečným originálem. Nevyhýbám se ani "odvážnějším" estetickým řešením.

  • TRADIČNÍ POSTUPY: U tradičních typů topidel udržuji historické řemeslné postupy, ačkoliv je to pracnější a zdlouhavější. Kamnářskou hlínu, coby pojivo kachlů, upřednostňují zejména vlastníci historických nemovitostí, a také lidé se vztahem k trvalé udržitelnosti.

  • PRECIZNÍ PRÁCEMou silnou stránkou není rychlost, ale kvalita práce. Precizně stavím i útroby kamen, které nejsou ve výsledku viditelné. Používám výhradně kvalitní materiály. Kamna mnou postavená nejsou spotřební zboží. Budou sloužit několika generacím.