Kamnář Leoš Rožnovský

TRADIČNĚ i ORIGINÁLNĚ.


Odbornou řemeslnou živnost provozuji od roku 2016. Kladu důraz na osobní přístup. Navrhnu a postavím topidlo, nejvhodnější vašemu obydlí a životnímu stylu, ať už jako hlavní zdroj tepla, či pouze doplňkový. 

Stavím v rekreačních chalupách, rodinných domech i novostavbách. Mám zkušenosti také s realizacemi do památkově chráněných budov. Zajistím citlivý návrh stavby, komunikaci s památkáři a odsouhlasení stavby kamen.

Bydlím v malé vesnici v okrese Chrudim, v oblasti Železných hor, které nedaleko navazují na Žďárské vrchy. Pracuji také v sousedních okresech Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Pardubice.TŘI ZÁSADY MÉHO PŘÍSTUPU K ŘEMESLU

1. UMĚLECKÉ ŘEMESLO

Ke kamnařině přistupuji jako k uměleckému řemeslu. Návrhu designu věnuji maximální péči. Vyhýbám se nevkusné přezdobenosti, navrhuji topidla spíše střídmější a elegantní. Snažím se, aby každá stavba byla jedinečným originálem. Nevyhýbám se ani "odvážnějším" estetickým řešením.

2. TRADIČNÍ POSTUPY

U tradičních typů topidel udržuji historické řemeslné postupy, ačkoliv je to pracnější a zdlouhavější. Kamnářskou hlínu, coby pojivo kachlů, upřednostňují zejména vlastníci historických nemovitostí, a také lidé se vztahem k trvalé udržitelnosti.

3. PRECIZNÍ PRÁCE

Mou silnou stránkou není rychlost, ale kvalita práce. Precizně stavím i útroby kamen, které nejsou ve výsledku viditelné. Používám výhradně kvalitní materiály. Kamna mnou postavená nejsou spotřební zboží. Budou sloužit několika generacím.


Dobře zkonstruovaná kamna + kvalitně připravené dřevo + zodpovědná obsluha

= nejekologičtější a nejekonomičtější topení.