Foto: Česká televize, Dovolená v éře páry. Zděná kuchyňská kamna jsem v roce 2017 postavil pro účely natáčení, kdy po dobu dvou měsíců byla jediným zdrojem energie na přípravu stravy patnácti účastníků historické docu-reality.

  • Zabývám se zejména stavbami tradičních kachlových sporáků čili "pecí" v rekreačních chalupách. 
  • Umím navrhnout kamna do památkově chráněných staveb lidové architektury.
  • Zhotovuji však i nekonvenčně pojatá topidla pro trvale obývané domy.
  • U většiny staveb používám historicky osvědčené lepení kachlů kamnářskou hlínou.
  • Upřednostňuji střídmost, decentní zdobení, a čistotu stylu. A pokud to lze, tak i originalitu.
  • Přípravě každého projektu věnuji maximální péči, po stránce technické, výtvarné i praktické. 
  • Mám potřebné vzdělání a živnostenské oprávnění pro kamnářské řemeslo.