Foto: Česká televize, Dovolená v éře páry. Zděná kuchyňská kamna jsem v roce 2017 postavil pro účely natáčení, kdy po dobu dvou měsíců byla jediným zdrojem energie na přípravu stravy patnácti účastníků historické docu-reality.

Zabývám se zejména stavbami tradičních kachlových sporáků v rekreačních chalupách. 

Umím navrhnout kamna do památkově chráněných staveb lidové architektury.

Zhotovuji však i nekonvenčně pojatá topidla pro trvale obývané domy.

Přípravě každého projektu věnuji maximální péči, po stránce technické i designové.