Foto: Česká televize, Dovolená v éře páry. Zděná kuchyňská kamna jsem v roce 2017 postavil pro účely natáčení, kdy po dobu dvou měsíců byla jediným zdrojem energie na přípravu stravy patnácti účastníků historické docu-reality.

  • Zaměřuji se zejména se na tradiční kachlové sporáky ("pece") ve venkovských chalupách
  • Občas stavím i originální kamna do novodobých domů
  • Upřednostňuji historický způsob lepení kachlů kamnářskou hlínou
  • V návrzích uplatňuji střídmost a čistotu stylu
  • Přípravě každého projektu věnuji maximální péči po stránce technické, výtvarné i praktické
  • Mám odborné vzdělání a živnostenské oprávnění pro kamnářské řemeslo