KAMNÁŘSKÝ SLOVNÍČEK - základní technické názvosloví

Základní pojmy, s kterými by měl být seznámen každý, kdo si chce pořídit kamna.

1. Akumulace

 • schopnost topidla vydávat teplo i po dohoření paliva
 • podle konstrukce topidla může být akumulace 4 až 24 hodinová
 • je dána především hmotností topidla a také délkou tahového systému

2. Tahový systém

 • systém šamotových spalinových kanálů, umístěných mezi topeništěm a zaústěním do komína
 • je dlouhý 2 až 10 metrů, podle konstrukce topidla
 • radikálně zvyšuje účinnost topidla (maximální využití energie ze spalin)
 • radikálně zvyšuje akumulaci topidla

3. Sálavé teplo

Výhody:  

 • pocitově příjemné a zdravé pro lidský organismus (obdoba slunečního záření)
 • nedochází k víření prachu
 • zahřívá hmotu, nikoli vzduch = stabilnější teplota interiéru
 • výškově vyrovnané teploty (viz obrázek)
 • eliminuje vlhkost a plísně ve starých domech
 • nižší provozní náklady 
 • přikládání pouze 1x až 2x denně (platí pro akumulační kamna)
 • možnost obrovské akumulace až 24 hodin
 • když vyhasne, je teplo!

Nevýhody:

 • omezené šíření v členitějších prostorech
 • vyšší pořizovací náklady

4. Konvekční teplo

Výhody:

 • možnost rozvodu tepla po celém domě, i na větší vzdálenosti
 • nižší pořizovací náklady

Nevýhody:

 • zdravotně nevhodné (víří a transportuje po celém domě přepálený prach i mikroplasty - vznik alergií, astmatu, i závažnějších onemocnění)
 • vzduchovody jsou zároveň zvukovody (narušení soukromí)
 • výškově velmi nevyrovnané teploty (viz obrázek)
 • vyšší provozní náklady
 • velmi časté přikládání 
 • žádná nebo minimální akumulace
 • když vyhasne, je zima!

KAMNÁŘSKÝ SLOVNÍČEK - doplňkové názvosloví

Jeho znalost není pro uživatele kamen zcela nutná, avšak přínosná.

5. Kachel

 • není obkladačka ani dlaždice!
 • je samonosný stavební prvek kachlových kamen
 • skládá se z čelní desky a žeber, celková tloušťka je pak 4,5 až 6 cm dle typu
 • vyrábí se ručně, na konkrétní zakázku
 • při stavbě se spojuje kamnářskou hlínou a kamnářským drátem

6. Šamot

 • hmota, vzniklá vypálením směsi přírodních hornin
 • používá se nejen v kamnařině, ale i v průmyslu, příp. ve stavebnictví
 • receptura směsi je dle účelu použití: např. kamnářský šamot musí dlouhodobě odolávat střídání teplot
 • kamnářský šamot se vyrábí se ve formátu desek různé síly (od 15 do 60mm) a různých formátů
 • kamnářské šamotové cihly tvoří jen malou část šamotu, použitého při stavbě kamen
 • ve stavebninách prodávané šamotové cihly (tzv. tržní šamot) nejsou vhodné pro stavbu topidel

7. Kamnářská hlína

 • klasické pojivo, šetrné ke kachlům i k přírodě, založené na tradičních historických postupech
 • směs čistě přírodních materiálů: jílu, křemičitého písku, příp. drceného lupku
 • v minulosti si jílovitou hlínu kopal kamnář ve vlastním ložisku, přidával do ní ještě přírodní vlákna (např. plevy)
 • kamnářská hlína neobsahuje žádná chemická pojiva ani cement
 • kachle, spojované hlínou, lze kdykoliv v budoucnu rozebrat, ať už z důvodu opravy nebo úplné rekonstrukce

8. Hafťák

 • slangové označení pro rychle tuhnoucí vysoce žáruvzdorné malty, používané v kamnařině
 • používají se u staveb, kde tradiční hlínu kvůli technologii nebo způsobu stavby nelze použít (zejména kachlové obestavby krbových vložek a omítaná kamna, stavěná ze šamotových desek)
 • využití mají i v exponovaných místech tradičních topidel
 • mnoho kamnářů jimi spojuje i kachle tradičních kachlových topidel (tj.sporáků a sloupových kamen), toto použití však není ideální, pro nemožnost rozebrání v budoucnosti

9. Kamnářský drát

 • poměrně tuhý drát, síly většinou 2,8mm
 • kamnář si z něj vyrábí "kramličky", kterými spojuje žebra jednotlivých kachlů vzájemně mezi sebou
 • na jednom kachli je 8 takových "kramliček"
 • spoj žeber je dostatečně pevný, ale zároveň pružný, umožňuje tepelnou roztažnost kamen při topení a vychládání