ZÁKLADNÍ ROZTŘÍDĚNÍ TYPŮ TOPIDEL

Napoví vám, které topidlo bude pro vás nejvhodnější.

1. Kachlové sporáky (lidově zvané "pece")

Kachlový sporák = kuchyňská kamna s plotnou a troubou, případně zápecím

 • určen k přípravě pokrmů - vaření a pečení
 • využíván také k vytápění, tuto funkci lze výrazně vylepšit zvýšenou akumulací nebo samostatným tahovým systémem
 • oblíbený ve variantě s ležením na zápecí
 • často používán s vodním výměníkem = vytápění dalších místností
 • má menší topeniště, nutnost častějšího přikládání (cca půl hodiny, dle druhu paliva)
 • studený sporák se natápí několik hodin, avšak plotna a otevřené trouby zajišťují rychlé teplo
 • po vyhasnutí hřeje 6 - 8 hodin, u typů se samostatným tahovým systémem i déle

Kachlový sporák by neměl chybět v žádné tradiční venkovské chalupě, to je bez diskuse. Je však velmi praktický i do trvale obývaných domácností, které mají vztah k tradičním hodnotám.


2. Kachlová a omítaná kamna

Kachlová kamna = topidlo s tahovým systémem, hlavní zdroj vytápění

 • tahy = systém kanálů, jimiž proudí spaliny, předávající teplo do jejich hmoty
 • topeniště se nejčastěji staví prostorné, na jednorázovou dávku dřeva, která zajistí teplo na půl dne nebo i celý den
 • studená kamna se natápí více hodin, proto jsou vhodná spíše pro celozimní provoz v trvale obývaných domech, tzn. prakticky po celou zimu hřejí bez vychladnutí
 • mají obrovskou akumulační schopnost, podle typu konstrukce, většinou se staví na 12 hodin, ale lze postavit i 24-hodinové
 • úměrně akumulaci je vysoká i hmotnost, často přes 2 tuny
 • lze kombinovat s teplovodním výměníkem
 • lze doplnit elektronikou pro řízení přívodu spalovacího vzduchu

Těžká akumulační kachlová kamna jsou ideální jako hlavní zdroj tepla do trvale obývaných domů, za předpokladu vhodného půdorysu domu a uspořádání místností. Lehčí kachlová kamna se většinou používají jako doplňkové topení do obývacího pokoje. 


3. Krby

Krb = topidlo, které z topeniště ústí přímo do komína

 1. otevřený krb = naprosto neúčinné topidlo, 80% tepla jde do komína (tyto stavby neprovádím)
 2. teplovzdušný krb = studená krabice, z které fouká teplý vzduch (tyto stavby neprovádím)
 3. sálavý krb = umožňuje pohled do ohně přes velké prosklení a zároveň dává zdravé sálavé teplo z kachlů. Má však velmi malou akumulaci.
 4. teplovodní krb = většinu energie předává do vodního výměníku, menší část přes prosklení a kachlovou obestavbu
 5. akumulační krb = vrchol vývoje krbů. Podobně, jako kamna, má tahový systém, ale kratší. Rozumný kompromis mezi požadavkem na velké prosklení, rychlost náběhu tepla, a dobu akumulace (5 až 8 hodin).

Krby sálavé a akumulační slouží zejména jako doplňkový zdroj tepla. Mohou být i hlavním zdrojem do nepravidelně vytápěných prostor, anebo do prostor s nižšími teplotními nároky (např.ložnice). Krby teplovodní jsou vhodné coby hlavní zdroj vytápění domu.


4. Stolové sporáky

Stolové sporáky jsou alternativou k tradičním stavěným sporákům s kobkou (lidově "kachlovým pecím").

Proč zvolit stolový sporák místo tradičního sporáku s kobkou?

 • Z důvodu úspory místa, třeba do menších kuchyní. Zabere méně prostoru, neži sporák s kobkou.
 • Pokud chcete těžší akumulační kamna na topení s velkým topeništěm, ale kromě toho byste ještě i rádi vařili a pekli. Kombinace dvou topidel přistavěných k sobě (kamna akumulační příp.teplovodní + stolový sporák) se začíná hodně rozšiřovat pro svou praktičnost.
 • Kvůli cenové úspoře. Stolový sporák může být radikálně levnější, než sporák s kobkou.

Stolový sporák slouží především k vaření a pečení. Vedlejší funkcí je vytápění. Akumuluje teplo, avšak méně, než kachlová kamna či "akumulační" sporáky.


5. Krbová kamna

Krbová kamna jsou hotové tovární výrobky. Konstrukčně jde o prosté kovové topeniště (s případnou vystýlkou šamotem či jiným materiálem). Topeniště postrádá tahový systém, zaúsťuje kouřovodem přímo do komína. Krbová kamna nemají žádnou akumulaci, nebo akumulaci naprosto zanedbatelnou.

Krbová kamna se vyrábí v různých provedeních, podle typu opláštění topeniště:

 1. plechová lakovaná či smaltovaná krbová kamna
 2. litinová kamna
 3. kamna obložená keramikou (dlažbou či kachlemi)

Poslední typ je některými výrobci nazýván "kachlová kamna". Toto pojmenování je lživé. Konstrukčně jde stále o kovové topeniště, na němž jsou zavěšeny dlaždice nebo kamnářské kachle. Jde o pouhou skořepinu, která nemá žádný vliv na funkčnost kamen - kachle zde mají čistě dekorativní význam! Na tento marketingový trik se nechá nachytat dost zákazníků, kteří nikdy neviděli pravá kachlová kamna, a postrádají základní informace o typech a konstrukci topidel.

Krbová kamna slouží zejména jako doplňkový zdroj tepla. Zásadní informací je, že teplo neakumulují. Mohou být i hlavním zdrojem do nepravidelně vytápěných prostor (rekreační chalupy), anebo do prostor s nižšími teplotními nároky (např.ložnice). Litinová kamna si u mne můžete objednat.