PŘÍPRAVA A PRŮBĚH ZAKÁZKY

První kontakt doporučuji nejlépe rok před zamýšlenou stavbou kamen, a to kvůli obvyklé vytíženosti. 

U novostaveb je žádoucí začít kamna řešit již ve fázi přípravy projektu domu, abychom mohli vhodně přizpůsobit projekt domu budoucím kamnům! Samotný projekt stavby domu totiž neřeší detailní návrh topidla a k tomu vztažené nutné požadavky na přilehlé stavební konstrukce domu.


1. Konzultační schůzka

 • Na schůzce vás seznámím s možnostmi technického i designového řešení. 
 • S sebou budu mít vzorník glazur kachlů, a pokud se domluvíme, tak i ukázky kování či konkrétních kachlů.
 • Schůzka většinou trvá okolo dvou hodin.
 • Pokud se jedná o novostavbu či stavbu ve fázi projektu, požádám vás o zaslání základní projektové dokumentace.
 • Nastíním vám zevrubné cenové rozpětí.
 • Za konzultační schůzku si účtuji poplatek 1000Kč + cestovné 10Kč/km.
Poplatek za konzultační schůzku jsem stanovil z důvodu eliminace klientů, kteří k výběru kamnáře přistupují jako k nákupu housky v supermarketu. 

2. Vypracování návrhu kamen (příprava zakázky)

Rozhodnete-li se na základě předběžné konzultace pro realizaci stavby topidla, pustím se do přípravy projektu.

Obvykle je postup následující:

 • Nejprve dostanete načrtnutý předběžný návrh rozměrů a tvarů topidla, se základním popisem.
 • Postupně dolaďujeme všechny detaily. Vybíráme kachle, kování, a další prvky. 
 • Po doladění předběžného návrhu zpracuji detailní projekt topidla a připravím obchodní část. Elektronicky vám zašlu potřebnou dokumentaci.

Dokumentace k zakázce obsahuje:

 • ručně zpracované půdorysy, nárys, bokorysy, případně zakreslení detailů
 • po domluvě možno zajistit i počítačovou 3D vizualizaci včetně zobrazení vybavení interiéru
 • podrobný popis a technickou specifikaci topidla
 • smlouvu o dílo

Technické výkresy vnitřní konstrukce zůstávají mým vlastnictvím. Nejsou součástí dokumentace, předávané zákazníkovi.

Příprava zakázky je zpoplatněna dle časové náročnosti. V případě realizace bude poplatek odečten z ceny díla.

Příprava individuálně řešené zakázky tvoří 15-30% z celkového času, věnovanému realizaci díla. Ten kamnáři nikdo nedotuje. Před přípravou zakázky je klient obeznámen s rozpětím cen navrhované stavby. Zpoplatnění přípravy je tedy zcela férové. 


3. Průběh stavby

 • stavba kamen trvá 3 až 5 týdnů (někdy i déle), podle složitosti 
 • materiál na stavbu kamen váží nejčastěji mezi 1500 až 3000kg
 • je nutno počítat s tím, že jde o práci prašnou a znečisťující, po dobu stavby není možné v místnosti bydlet
 • po dokončení musejí kamna několik týdnů vysychat

Podrobnosti domluvíme ke každé zakázce individuálně.

Ke své práci požaduji prostředí nekuřácké a bez reprodukované hudby.